REGULAMIN WAKEPAKRU

REGULAMIN WAKEPARKU

1. Każdy użytkownik musi korzystać z wyciągu w kamizelce wypornościowej oraz w kasku.

2. W danym czasie, z wyciągu oraz elementów wakeparku (przeszkody) może korzystać tylko jedna osoba.

3. Z wyciągu mogą korzystać osoby, które potrafią pływać i są pod opieką osób dorosłych, jeśli nie mają ukończonych 18lat.

4. Poinformuj obsługę w jaki sposób chcesz rozpocząć pływanie oraz jaki jest Twój poziom zaawansowania.

5. Jeśli jest to Twoje pierwsze pływanie, obsługa udzieli Ci wskazówek dotyczących techniki startu, pozycji na desce oraz sposobu pokonywania punktów zwrotnych i kończenia przejazdu.

6. Zabronione jest przebywanie na torze wyciągu, w wodzie oraz na przeszkodach osobom niekorzystającym w danym czasie z wyciągu.

7. Niedozwolone jest najeżdżanie na rampy i skocznie na deskach wyposażonych w tzw. finy oraz na deskach zaopatrzonych w wiązania kitesurfingowe – pady i strapy.

8. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający,
w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z korzystania z urządzeń wakeparku- jako związanymi z ryzykiem sportowym.

9. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń wakeparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora
o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń.

10. Zabrania się korzystania z wakeparku następującym osobom:
- kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp. ), z wadami serca, z chorobami układu rucho- wego, chorym na epilepsję, kobietom w ciąży
- osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub zachowującym się w sposób zagrażający bezpieczeństwu swojemu lub innych użytkowników wakeparku.

11. Za rzeczy pozostawione na terenie wakeparku, administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

Pamiętaj!
Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!