ABSOLWENCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

ABSOLWENCI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ

Czas studiów kojarzy się z czasem młodości, kiedy nowe możliwości były na wyciągnięcie ręki, można było nareszcie zakosztować samodzielności, zdobywało się wiedzę i wykształcenie ale również wielu znajomych i przyjaciół. Po ukończeniu nauki absolwenci najczęściej tracą kontakt ze sobą oraz z uczelnią, na której spędzili tyle lat. Politechnika Śląska, chcąc to zmienić, uruchomiła Program Absolwenci Politechniki Śląskiej. Jest on skierowany do osób, które były związane z naszą Uczelnią przez studia I, II, III stopnia lub studia podyplomowe.

Uczestnicy projektu mają dostęp do informacji na temat oferty edukacyjnej Uczelni oraz wydarzeń i innych przedsięwzięć podejmowanych przez naszą Politechnikę. W planach jest rozwój oferty dla Absolwentów, dlatego warto śledzić aktualności na stronie domowej oraz profilu na Facebooku. Dodatkową korzyścią dla zarejestrowanych uczestników projektu jest Karta Absolwenta, która uprawnia do korzystania ze zniżek i promocji przygotowanych przez firmy i instytucje współpracujące z programem, których lista stale się poszerza. Oferty są zgrupowane w cztery główne kategorie, które można łatwo przeglądać na stronie Programu. Aby skorzystać ze wspomnianych przywilejów, wystarczy pokazać kartę przed zakupem.

Zachęcamy do udziału w Projekcie Absolwenci Politechniki Śląskiej. Wystarczy wypełnić Formularz Rejestracyjny 

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.absolwenci.polsl.pl lub w Biurze Programu pod nr tel. 32 237 19 59 lub adresem e-mail: absolwenci@polsl.pl